بستن سال مالی 2


ایجاد دوره مالی جدید در امکانات سیستم گزینه عملیات سال مالی

در این مرحله شروع به ساختن سال مالی جدید می کنیم و یک سال مالی خام را با اطلاعات اصلی و پایه از جمله اسامی و پرونده های مشتریان - اسامی و پرونده های کالاها و پرونده های حسابهای جاری که در سیستم وجود دارد می سازیم از این رو به منوی امکانات سیستم رفته و از منوی عملیات سال مالی گزینه ایجاد دوره مالی جدید را انتخاب می کنیم . بعد از انتخاب سیستم چند سوال مبنی بر نام دوره مالی حال حاضر و نام دوره مالی بعد را از شما می خواهد و شروع به کار میکند در این قسمت زمان انجام کار نسبت به اطلاعات شما بوده و ممکن است چندین دقیقه طول بکشد اگر متوجه شدید زمان از حد مجاز بیشتر سپری شده حتما با قسمت پشتیبانی تماس بگیرید تا مشکل  سیستم را رفع و رجوع کنند .

خلاصه :

3- امکانات سیستم - -----> عملیات سال مالی -------> ایجاد دوره مالی جدید 

* نکته : در صورت سپری شدن زمان بیش از حد مثلا 7 الی 10 دقیقه با بخش پشتیبانی تماس بگیرید