انواع قراردادپشتیبانی

فروش نرم افزار به منزله واگذاری حق استفاده از نرم افزارحسابداری جامع بازار بوده و عضویت وحق استفاده از امکانات این مجموعه خدماتی می باشد.

همراه با فروش نرم افزار حسابداری جامع بازار ، به مدت یکسال از تاریخ خرید ،خدمات ، پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار بصورت رایگان ارائه می گردد.  
همزمان و یا در مدت یکسال بعد از خرید سیستم حسابدار جامع بازار ،  بایستی یکی از 3 طرح زیر را برای ادامه همکاری با مجموعه خدمات رایانه ای جامع بازار انتخاب نمایید.  

پشتیبانی

طرح تمدید گارانتی سالانه

درانتهای سال اول با اتمام تاریخ گارانتی بایستی مبلغ حداکثر 30% مبلغ روز نرم افزار را پرداخت نموده تا گارانتی شما و به همراه آن خدمات ، پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار به مدت یکسال  تمدیدگردد

پشتیبانی

طرح تمدید گارانتی مادام العمر

دراین طرح مشترک با پرداخت 5 سال مبلغ گارانتی یکجا به ارزش روز نرم افزار حسابداری به صورت مادام العمر گارانتی استفاده از خدمات ارایه شده مجموعه خدمات رایانه ای جامع بازار می گردد و خدمات جانبی ارایه شده با تخفیف 20% می باشد.

پشتیبانی

طرح استقلال دائمی برنامه (بدون گارانتی)

بهای مستقل شدن به مبلغ 65% ارزش روز نرم افزار حسابداری جامع بازار می باشد. دراین طرح وابستگی شما به شرکت ازبین می رود و تاریخ گارانتی وجود نداشته و شما نیازی به تمدید تاریخ گارانتی سالانه ندارید ،تغییرات جدید در قالب ورژن جدید ارایه می شود که همین ورژن جدید کامل بوده و نیازی به پرداخت هزینه های جانبی اضافه نمی باشد ، این طرح بیشتر برای مشترکینی مناسب می باشد که آشنایی نسبی نرم افزار و سیستم حسابداری جامع بازار دارند.