بستن سال مالی 3

انتقال اطلاعات (چکها)

در این مرحله برای انتقال چکها از سال مالی گذشته به منوی امکانات سیستم گزینه عملیات سال مالی رفته و گزینه انتقال چکها را انتخاب می کنیم در ادامه سیستم جهت اطمینان بابت نام سال مالی و نام دوره از شما آنها را سوال میکند و جواب پیش فرض را نیز داخل خود دارد سپس جهت شماره بندی دفتر چک سه گزینه برای شما نمایان می شود که مورد دلخواه را از بین گزینه های دیگر انتخاب کنید و ادامه دهید ، سیستم شروع به شمارش چکها میکند و بعد از پیام به اتمام رسیدن انتقال شما میتوانید وارد مرحله بعد شوید